به محض ورود به خانه جدید مشکلات رو می شوند پس باید:
1-    تصمیم گیری درباره قرارگیری لوازم در جای جای خانه مشکل اول است، پس باید قبل از حمل و نقل اثاثیه منزل به خانه جدید باید به خوبی تصمیم بگیرید که چه چیزی را در کجا قرار خواهید داد و در زمان تخلیه بار به کارگران باربری دقیقا بگویید که لوازم را کجای خانه قرار دهند تا بعدا خودتان با دقت بیشتری آن ها را در سر جای خود فیکس کنید. اگر از قبل برای محل قرارگیری اسباب خود تصمیم نگیرید مجبورید به کارگران بگویید که هر کجا جای خالی پیدا کردند وسایل را تلمبار کنند و بعدا جابجایی این لوازم بسیار زمان بر و سخت خواهد بود.
2-    قبل از اینکه تلفن را بردارید و با اتوبار تماس بگیرید سری به مکان جدید بزنید و از وضعیت موکت یا سرامیک آن آگاه شوید و اگر نیاز به تعویض یا شستشوی موکت یا سرامیک در اسرع وقت این کار را انجام دهید چون امکان ندارد بعد از قرارگیری لوازم منزل بتوان این کارها را انجام داد.
3-    باز هم قبل نقل مکان کمد های دیواری را بررسی کنید و اگر نیاز است تعدادی کشو و طبقه به آن ها اضافه کنید تا بعدا مجبور نشوید لوازم را در اتاقی انبار کنید تا این کار ها را انجام دهید و باید گرد و خاک به وجود آمده از این کار را از روی لوازم پاک کنید.


قفل ها را تعویض کنید
در همان روز اول اسباب کشی قفله ای خانه را تعویض کنید، این کار برای ایمنی خیلی مهم است. ممکن است مالک قبلی نمونه ای از کید را به اشتباه به دیگران داده باشد و آنوقت دیگر منزل امنیت ندارد.


کلید ها و پریزها
در خانه های نو ساز معمولا کلید ها و پریزها مشکلی نخواهند داشت ولی در خانه های قدیمی این مشکل بسیار محتمل است. پس قبل از حمل اثاثیه آن ها را سرویس کنید و در جای خود محکم کنید.


باربری تهران

پرسش و پاسخ