محله میرداماد

محله میرداماد

محله ميرداماد از محله های قدیمی تهران بزرگ است که از سمت خیابان ولیعصر شروع می شود که در اول این خیابان مجتمع کامپیوتر پایتخت ودر سمت روبروی آن برج های اسکان قرار دارد.

بلوار ميرداماد که خیابان ميرداماد هم می گویند از بلوارهای بسیار زیبای تهران معروف میباشد که در منطقه سه شهرداری تهران قرار دارد.به دلیل مشهور بودن این بلوار باعث شده که اهالی داوودیه را به نام ميرداماد بشناسند. بلوار ميرداماد از سمت شرق به خیابان شریعتی و از غرب به خیابان ولیعصر منتهی می شود.

راههای اصلی که به خیابان ميرداماد منتهی می شود عبارتند از:"غرب به بزرگراه آفریقا (جردن) بزرگراه مدرس و خیابان نفت و از شرق میدان مادر که به میدان محسنی هم معروف است که دفتر باربری میر داماد هم در نبش آن قرار دارد.

بلوار ميرداماد که به نام میر برهان الدين محمد باقراستر آبادی که فیلسوف معروف که در دوره صفویان و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان نام گذاری شده است. نام قدیمی این خیابان به نام بلوار ششم بهمن 1وبلوار پهلوی 2بوده است و از مسیرهای اصلی به شمار می رفته که روستاهایی چون چالهرز، دروس وضرابخانه را به ده ونک متصل می کرده.

اماکن معروف در این خیابان:مسجد الغدیر-سازمان املاک و شهرداری و ساختمان بانک مرکزی ایران ومجموعه ورزشی رضایی مجد و قصر موج ودفتر مرکزی اتوبار و باربری درون شهری ميرداماد و روزنامه اطلاعات وشرکت ژاپنی ماروبنی ایران و..........

 

 

 

 

 

 

باربری میرداماد